RODO

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Warszawska 91 moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i w zależności od treści zapytania przedstawienia oferty. Zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest firma Warszawska 91 Aleksander Kocik, Dariusz Kuczun s.c. z siedzibą w Brzozówce ul. Warszawskiej 91, 33-140 Lisia Góra (zwanej dalej: Firmą). Oświadczam, że podaje swoje dane dobrowolnie i zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności podania danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).Ważne informacje o Pani/Pana danych:
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej “Rozporządzenie”) w związku z przetwarzaniem przez Warszawska 91 Aleksander Kocik, Dariusz Kuczun s.c., adres siedziby: Ul. Warszawska 91, 33-140 Lisia Góra (dalej: Firma), Pani/Pana danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Warszawska 91 Aleksander Kocik, Dariusz Kuczun s.c. z siedzibą w Brzozówce ul. Warszawskiej 91, 33-140 Lisia Góra NIP: 9930554074 telefon: 793 554 660, e-mail: info@warszawska91.pl dalej “Firma”). W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres info@warszawska91.pl . Powyższe dane będą przetwarzane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy tj marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit f (Rozporządzenia) oraz prawidłowego świadczenia oferowanych przez Firmę usług.Dane zebrane wykorzystywane są wyłącznie poprzez Firmę i podmioty trzecie nie mają do nich wglądu. Firma nie sprzedaje ani nie przekazuje danych nikomu, poza odpowiednim wnioskiem policji bądź prokuratury. Dane, które zostaną zebrane w procesie zamawiania i przetwarzania usługi służą w procesie realizacji usługi złożonej poprzez klienta w dowolnej drodze tj. zamówienie osobiste, zamówienie telefoniczne, zamówienie poprzez e-mail oraz przesyłaniu oferty marketingowej Firmy. Pani/Pana dane osobowe bedą przetworzone w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail. Jeśli jest już Pani/Pan naszym Klientem to podanie danych w niniejszym formularzu może być potraktowane jako polecenie ich aktualizacji. Dane osobowe będą nie będą udostępniane innym podmiotom. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody, maksymalnie przez 5 lat.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
cofnięcia zgody; złożenia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą); dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia); sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia); prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia); w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia); ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).